Pagina principală Apariții editoriale Plan editorial Cărți on-line Comandă
Avertisment Dezvăluire Cuvântul editorului Glife introductive
Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. V Cap. VI Cap. VII Cap. VIII Cap. IX Poezie Poezie Bibliografie


VIII
Civilizații străvechi


După Churchward, ținutul Mu era situat în Pacific și se întindea din Filipine până în America Centrală, opt mii km est-vest și cinci mii în nord-sud; un pământ neted, cu șesuri întinse și cu o climă tropicală. Mastodonți, elefanți, maimuțe mari populau pădurile imense. Regele avea adăugat la numele său prefixul Ra. Era un fel de rege pontif cu numele de Ra-Mu și întregul teritoriu era numit "Imperiul Soarelui." Locuitorii se bucurau de o civilizație înaintată și, scrie Churchward, erau mari navigatori care cutreierau lumea neobosiți și colonizau fără încetare. Erau mari arhitecți, constructori de palate, temple și monumente. Orașele erau extrem de luxoase. Templele tăiate în piatră, numite temple transparente sau străvezii, fără acoperișuri, care lăsau să cadă razele lui Ra (Soarele) pe creștetul credincioșilor, făceau fala lor. Churchward spune că mu-enii atinseseră un înalt grad de cultură. Erau astronomi, matematicieni, filosofi. Nu putem insista prea mult asupra simbolurilor. Dacă ar fi editate lucrările lui James Churchward am putea trimite pe cititor la ele. Nu putem decât să recomandăm stăruitor cărțile sale spre traducere și tipărire. Un imens serviciu s-ar aduce culturii noastre34.
Se găsesc în Mu: Marele Șarpe cu șapte capete, simbolul Creatorului și al Creației; Șarpele cu pene, simbolul Zeității; Șarpele fără pene, simbolul vieții primordiale în ape, Șarpele încolăcit pe ouăle sale, simbolul apelor-mame ale Vieții. Viața este reprezentată printr-un arbore. Păsările de pe tabletele sacre simbolizează evoluția sufletului. Istoricește, pasărea și peștele înseamnă fuga mu-enilor din fața potopului ce avea să vie, deoarece se știa de mai dinainte de acest fel de catastrofe.
Iată și semnificația simbolică a primelor zece numere: 1. Hun: Absolutul; 2. Ca: Dualitatea; 3. Ox: Puterea divină; 4. San: Cauza faptelor; 5. Ho: Viitorul; 6. Uac: Organizarea; 7. Uaax: Creația; 8. Uaxax: Formarea omului; 9. Bolan: Vibrația; și 10. Lahun: Întoarcerea la unitate. Numărul 10, decada pitagoreană, reprezintă toată cunoștința umană.
Geneza lui Mu oferă multe texte curioase. După hieroglifele interpretate de Churchward, Apele primordiale conțineau Oul cosmic sau Fecioara Vieții; Hol, Hu, Kal (Hol: forțat, Hu: matricea fecioară, Kal: a deschide). Iată cele șapte creații după Geneza lui Mu:
Prima creație: Fie ca gazele care sunt închise în spațiu fără ordine, fără formă să fie adunate și din ele să fie formată lumea.
A doua creație: Fie ca aceste gaze să se solidifice și să formeze pământul.
A treia creație: Fie ca gazele exterioare să fie separate și să formeze apele și atmosfera.
A patra creație: Fie ca focul conținut în pământ să ridice pământul deasupra apelor.
A cincea creație: Fie ca viața să iasă din ape și din mâl să iasă oul cosmic.
A șasea creație: Fie ca viața să iasă din pământ.
A șaptea creație: Și când fu făcută aceasta, cel de-al șaptelea intelect zise: Să formăm pe om după chipul nostru și să-i dăm toate puterile pentru a guverna pământul. Atunci omul deveni ca și Creatorul cu șapte capete și posedând ca și el un suflet nepieritor.
Ultimele cuvinte ale lui Iisus pe cruce au fost proferate într-o limbă necunoscută în Palestina, greșit atribuite arameenii. În limba arameană, folosită și azi de către preoții copți, ele nu au nici semnificație, nici sens. Iată textul și traducerea lui Churchward: Hele, Hele, Lamat, Zabac ta ni - Hele, mă sfârșesc, Lamat, Zabac ta ni, întunecimea îmi acoperă fața. După A.B. Jaurequi în "Histoire de l'Amerique Centrale," cuvintele au fost proferate în limba maya, la plus ancienne connue. Mayașii primitivi erau coloni mu-eni.
Continentul Mu, din pricina zguduirilor seismice violente, s-a dislocat, templele și palatele s-au năruit, bogatele orașe au fost nimicite. Apa, năvălind din două părți, a înghițit totul și a dus la fund ce mai rămăsese. Aceasta a avut loc, ne spune Churchward, cu aproape 13 milenii înainte de Christos.
"În anul VI Kan, 11 Muluc al lunii Zak, ne spune un extras din Manuscrisul Troano păstrat la British Museum, fragment dintr-o carte maya, găsit în Yucatan de către arheologul Le Plongeon, au avut loc înspăimântătoare cutremure de pământ care au continuat până la 15 Chuen. Țara munților de mâl, țara Mu, a fost sacrificată. De două ori ridicată a dispărut în noapte, zguduită fără încetare de focurile subterane. Acestea au făcut să se înalțe munți, să se adâncească văi, de mai multe ori și în mai multe locuri. Suprafața s-a prăbușit în cele din urmă și atunci zece țări au fost smulse una după alta. Ele au dispărut sub mare cu cele șaizeci și patru de milioane de locuitori, cu opt mii de ani înaintea epocii în care s-a scris această carte." Se presupune că acest manuscris ar avea o vechime de 1500 până la 3000 de ani.

         
Coperta cărții lui Churchward - MU, continentul pierdut


Continentul MU, așa cum apare în hărțile lui Churchward

Datele corespund cu cele ale lui Churchward, cu oarecare aproximație.
Iată și un alt document publicat de către Dr. P. Schliemann, e vorba de o inscripție caldeeană, păstrată în arhivele unei mânăstiri din Lhassa, Tibet.
"Când steaua Bal a căzut pe locul unde acum nu mai există nimic, în afară de mare și cer, cele șapte Orașe cu porțile lor aurite și pereții străvezii au tremurat ca frunzele în furtună. Și iată că o pală de flăcări și un nor de fum au țâșnit din palate. Strigătele de spaimă ale mulțimii umpleau cerul. Ei s-au refugiat în templele și în citadelele lor. Și Mu Înțeleptul, hieratic al lui Ra-Mu, s-a ridicat și le-a spus: Nu v-am prezis toate acestea? Femeile și bărbații, cu pietrele lor prețioase și veșmintele lor strălucitoare, plângeau zicând: Salvează-ne, Mu! Mu le-a răspuns: Veți pieri, și voi și robii voștri, cu toate avuțiile voastre, și din cenușa voastră se vor naște alte rase. Dacă și acestea vor uita că superioritatea lor se datorează nu pe ceea ce își însușesc, ci pe ceea ce dau, aceeași soartă le va fi rezervată. Flăcările și fumul au înăbușit glasul lui Mu. Pământul și locuitorii lui au fost înghițiți de ape."
Se vede că e vorba de una și aceeași catastrofă. Dar cum se face că au avut aceeași informație și unii și alții atât de îndepărtați și la timpuri diferite? Mu-enii erau navigatori neobosiți și au colonizat tărâmuri îndepărtate, iar centrele lor de cultură au funcționat în continuare.
Migrațiile lor și expansiunea colonială s-au extins până în America de Sud și America Centrală. Dovadă tabletele lui William Niven. La fel, Troienii erau tributari lui Mu. Civilizația mu-enă rezolvă și enigma Sumerului; elementele sale, venind din altă parte, nu sunt un produs al Mesopotamiei, după M. A. Moret în Histoire de l'Orient.
Sumerienii păreau de altminterea singulari printre popoarele din jur. La fel limbajul lor. Tehnica perfectă și minuțioasă a metalurgiei nu se putea învăța dintr-o regiune lipsită de minereu, iar bijuteriile, ceramica, țesăturile, statuetele, obiectele diverse, decorațiile sunt superioare vecinilor. Adorau pe zeița viei, Geshin, dar via nu se cultiva între Tigru și Eufrat. Arheologii susțin că ei veneau din India. Sumerienii și fenicienii au colonizat valea Indusului, bazinul mediteranean, Africa de Nord și Europa, până în Irlanda. Mărturii ale influenței culturii feniciene și mediteraneene s-au găsit din Mexic până în Peru, susține savantul american Cyrus Gordon, în urma descifrării textului fenician de pe tăblița de piatră descoperită în Brazilia, la Parahyba. Sumerienii erau mu-eni din imperiul colonial al lui Mu, Uighur. Uighurul, spune Churchward, era imperiul principal și aparținea lui Mu pe timpul potopului biblic care a distrus jumătatea sa de est. Potrivit legendelor chineze, uighurii au atins culmea civilizației lor cu șaptesprezece milenii înainte. Imperiul uighur se întindea de la Oceanul Pacific până în Europa. Era înainte ca Marea Britanie și Irlanda să se fi desprins de continent. Puțin câte puțin, uighurii s-au instalat în Europa urmând nordul și vestul Caspicei, continuând până în Irlanda. Ei s-au stabilit în Spania, în Franța și în Balcani. Bazându-se pe rămășițele uighure descoperite în Europa, etnologii au conchis că homo europeus este originar din Asia.
"Capitala uighură era amplasată pe ruinele Khara-Khotei în deșertul Gobi care, pe vremea uighurilor, era un ținut cu totul fertil. Profesorul Kosloff a exhumat un mormânt la Khara Khota și a găsit acolo picturi reprezentând o Regină domnitoare cu consortul ei, amândoi purtând embleme decorative reamintind Mu." Ca să ne dăm seama mai bine, o emblemă reprezintă de obicei o serie de picturi văzută și explicată alegoric, desfășurând o idee în vederi panoramice una după alta. Toate scrierile arhaice au făcut uz de embleme și simboluri. Rămâne, ca întotdeauna, interpretarea justă, explicativă pentru mințile de azi, ca rezultat al unei căutări veridice. Altfel, cum spunea Bacon: "Gratification of curiosity is the end of knowledge for some man." Cât privește cunoștința și înțelepciunea, să ne amintim, totuși, pentru o înțelegere desăvârșită, versurile:
.............................................
knowledge dwells
In heads replete with thoughts of other man,
Wisdom in minds attentive to their own ...

Mu și Poseidonis (Atlantida lui Plato, situată dincolo de coloanele lui Heracles, azi strâmtoarea Gibraltar, scufundată în 9564 Î.Ch.) poartă cheile misterului originilor civilizației, cu zece-douăzeci de milenii înainte de Christos, după cum spun scriitorii antici: Plato, Homer, Sanchuniathon, Elien, Proclus, Theofrast, Theopomp, Marcellus, Apollodor, Diodor, ... Lemuro-Atlanții, fii ai lui Mu, își întindeau civilizația asupra lumii, ale cărei vestigii se găsesc în America de Sud ca și în Creta, în India ca și în Mesopotamia, în Africa de Nord ca și în Britania. Rolul arheologilor de pretutindeni ar fi să restituie complet marile civilizații dispărute, să reînvie Orașele moarte și să lumineze din nou Occidentul cu acea lumină primordială pură pe care veacurile de tenebre n-au reușit a o întuneca.
Europa a primit diferite curente de înaltă civilizație: curentul thulean, venind din Atlantida septentrională; curentul occidental, venind din Poseidonis și curentul oriental, venind din Mu. Punctul de întâlnire al acestor trei curente a fost insula Creta, marele far intelectual și spiritual care a luminat Grecia arhaică, insulele egeene, Ionia, Atica; întregul bazin mediteranean cu Roma, partea meridională a Galiei și peninsula iberică la vest; Orientul Apropiat la est și care în sud a reînviat Egiptul cu admirabilul sincretism al Alexandriei.
Bascii, etruscii, cretanii și noi constituim enigme pentru istorie. Care au fost relațiile între aceste popoare în vechime nu se poate ști.
De unde veneau sabinii, etruscii? Roma era nume etrusc. Deci român ar avea o vechime de necontrolat. De la ei au rămas zece mii de inscripții, o enigmă pentru savanții întregii lumi. Dar, de curând, specialistul bulgar V. Gheorghiev a stabilit că limba etruscă era apropiată de cea a geților. Folosindu-se de ceea ce se știa din limba traco-daco-geților a izbutit să traducă texte etrusce. Ce spune aceasta celor ce nu se înduplecă să asculte vocea trecutului? În ținutul basc, un popor tot atât de vechi, se vede chiar localitatea Deva, ca la noi. Acesta e un cuvânt pur sanscrit, deva, un dieu. În Spania se află denumirea de Posada, han, bm.\*0.cz cuvânt absolut românesc35. Păstrăm încă vie amintirea luptei de la Posada, unde făceau popas (han) domnii noștri înainte de a trece în Ardalul aflat demult în stăpânirea aceluiași popor.
Cineva, istoric bineînțeles, îmi reproșa că multe cuvinte se pot asemăna. Chiar cu același sens? Dar iată ce spun calculele matematice: Dacă încercăm să combinăm între ele numai cele 24 de litere ale alfabetului nostru, acestea pot fi aranjate în 600.000 cvadrilioane. Dacă am mai adăuga și literele alfabetului spaniol nu se mai poate ști ce ar ieși. Iar dacă toți oamenii de pe glob ar scrie zilnic câte 40 de pagini de fiecare, ar fi necesar peste un milion de ani ca să se poată transpune în scris toate aranjamentele posibile ale celor 24 de litere. Aceasta ca un plus de cugetare pentru preopinenți.
Deci, cucerirea ignoranței omului modern se face prin revelarea cunoștinței spirituale arhaice. Straniile arhive ale erelor preistorice constituie un limbaj simbolic pe care va trebui să-l descifrăm spre a-i cunoaște nu numai datele, ci și înțelesul pentru care a fost pictat. De nu era aici o Revelație Universală primară, de unde toată această identitate de idei?
Trecutul nu e mort. Nu există nimic mort în Natură. "Totul e organic și viu; întreaga lume pare a fi un organism viu," zice Paracelsus.
Iată cum citirea și înțelegerea unei probleme istorice ne integrează total și conștient în Natura vie, Firea. Acesta este scopul mersului istoric.
De aceea, credința noastră că Rațiunea guvernează Lumea și, în consecință, a guvernat istoria este pe deplin justificată.


34 Sperăm ca, în viitorul apropiat, să putem prezenta cititorilor noștri ediția în limba română a lucrărilor lui Churchward, tipărite în Editura Luana.
35 Mircea Eliade în op. cit. la pag. 84 scrie că: "Și când, în sec. XIII, Iordanes începe să fie citit în toată Spania, "dacii" intră în istoria și genealogia poporului spaniol prin Historia Gothica a episcopului Jimenez de Rada și Cronica General a regelui Alfonso el Sabio." Ceea ce Alfonso scrie despre strămoșii îndepărtatei Daçia sau Goçia despre Zalmoxen, "despre care istoricii povestesc că era minunat de înțelept în filosofie," despre regele Boruista și consilierul său Dicineo, derivă direct din Iordanes.

Copyright © 1998-2004 Vip PLUS Computers
VipNET® este marcă Vip PLUS Computers SRL.
All rights reserved. Version 5.0